Is mijn rijbewijs nog geldig?

Published on donderdag 11 augustus 2022
Rijbewijs

Sinds 7 juli 2010 is het elektronische Europese rijbewijs (bankkaartmodel) in België van toepassing. Dit is 10 jaar geldig, net zoals de elektronische identiteitskaart. Na 10 jaar moet je het rijbewijs vernieuwen in het gemeentehuis.

Als gemeente zouden wij iedereen graag individueel aanschrijven om te melden dat de geldigheid van je rijbewijs bijna verstreken is, maar in tegenstelling tot de elektronische identiteitskaarten laat de federale toepassing voor rijbewijzen momenteel niet toe om burgers aan te schrijven als het rijbewijs bijna verstreken is. Je ontvangt dus geen brief als je rijbewijs bankkaartmodel vervalt. Je moet zelf de einddatum checken en tijdig de hernieuwing van je rijbewijs aanvragen.

Maak hiervoor een afspraak via www.wielsbeke.be/afspraak-maken. Een nieuw rijbewijs kost € 25,00.

De papieren rijbewijzen zijn nog altijd geldig in België en in het buitenland, en dit tot 2033. Pas in 2033 zal het Europese bankkaartmodel verplicht zijn. Het is dus absoluut niet nodig om nu al een nieuw rijbewijs aan te vragen.

Een rijbewijs vernieuwen is enkel nodig wanneer je rijbewijs verloren/gestolen is, beschadigd of onleesbaar geworden is. Ook wanneer je echt niet meer op je foto lijkt, is het nodig om een nieuw rijbewijs aan te vragen. Het gaat dan niet om mensen die een ander kapsel hebben of plots een bril of baard dragen, maar wel om mensen die een foto hebben die al verschillende decennia oud is.