Leader Midden-West-Vlaanderen subsidieert innoverende projecten

Published on Woensdag 06 december 2023

Heb je een schitterend idee of een strak plan voor jouw dorp, de gemeente of de regio, maar ontbreken de  centen om de koe bij de horens te vatten? Misschien kan Leader Midden-West-Vlaanderen deuren openen! Samen werk maken van het ondernemerschap, de leefbaarheid en de biodiversiteit in onze regio, daar wil Leader Midden-West-Vlaanderen maar al te graag gangmaker voor zijn!

Samen bouwen aan ons platteland

Leader, een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, stimuleert samenwerking van onderuit. Europa, Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen leggen 2,9 miljoen euro samen om innoverende projecten voor het platteland in Midden-West-Vlaanderen financieel te ondersteunen. Een lokaal publiek-privaat partnerschap, de zogenaamde Lokale ActieGroep, buigt zich over de projectvoorstellen en kent subsidies toe aan kandidaten met een sterk dossier. Ook onze gemeente maakt deel uit van het nieuwe Leadergebied ‘Midden-West-Vlaanderen’. De erkenning loopt tot 2027.

Wie komt in aanmerking voor subsidie?

 Organisaties, ondernemers, landbouwers, verenigingen en lokale besturen met een innoverend en uitdagend (lokaal) projectidee voor ons platteland kunnen financiële steun vragen. Door de Lokale ActieGroep zijn drie thema’s geformuleerd waarbinnen projecten moeten passen:

  • Innovatieve en duurzame lokale landbouwproductie en -afzet, en valorisatie van biomassaresten;
  • Leefbare en levendige dorpen;
  • Biodiversiteit en landschapskwaliteit.

De volgende deadline voor projectvoorstellen is 29 maart 2024.

Voor advies en begeleiding op maat kan je terecht bij Jan Van Winghem: 051 27 55 55 of jan.vanwinghem@west-vlaanderen.be

www.west-vlaanderen.be/leader