Kappen bomen – Mandelmonding

In opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) start vanaf begin deze week een aannemer met de kap van 139 bomen ter hoogte van de Mandelmonding aan de Leie. Men zal een drietal dagen werk hebben om alles te verwijderen.
Waarom? Uit veiligheidsoverwegingen: de bomen zijn meer dan kaprijp en hebben al heel wat keren voor problemen gezorgd. Zo is er al meermaals zwaar valhout op de weg terecht gekomen en is er dit voorjaar een zware populier omgevallen die door de gemeentediensten is opgeruimd. In deze omgeving is er veel passage op het jaagpad langs de Leie en de landelijke weg van recreatieve fietsers.
VMM zorgt voor een heraanplant met inheems loofhout.
Voor meer info: bel het gratis informatienummer van de Vlaamse overheid ‘1700’. Dat nummer is elke werkdag bereikbaar tussen 9 en 19 uur.