Inschrijving Europese verkiezingen 2019 voor EU-burgers

26 mei 2019
2019 Europese verkiezingen

Inschrijving Europese verkiezingen 2019 voor EU-burgers

Wie als burger van een lidstaat van de Europese Unie in België verblijft, maar niet de Belgische nationaliteit heeft, kan deelnemen aan de verkiezing van het Europees parlement en stemmen voor kandidaten op Belgische lijsten.

Voorwaarden

1.       U bent onderdaan van een EU-lidstaat
Dit wil zeggen dat u de nationaliteit van één van de volgende landen heeft : Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatïe, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië of Zweden. Voor Britse onderdanen is het mogelijk zich in te schrijven. Maar als de Brexit afgerond is voor 26 mei 2019, wordt deze inschrijving geannuleerd.

2.       U bent ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente Wielsbeke op 1 maart 2019

3.       U bent minstens 18 jaar op de dag van de verkiezingen (26 mei 2019)

4.       U bent niet uitgesloten of geschorst van het kiesrecht op 26 mei 2019

Hoe

Als u zich wil inschrijven voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019, moet u voor 28 februari 2019 een aanvraag tot inschrijving bezorgen aan de dienst burgerzaken.

Dit kan op een van volgende manieren:

·         U downloadt hier het formulier C/1 en stuurt dit ingevuld en ondertekend terug via mail, samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar burgerzaken@wielsbeke.be of u stuurt het formulier op samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar: Gemeente Wielsbeke, Dienst burgerzaken, Rijksweg 314 te 8710 Wielsbeke

 ·         U komt langs bij de dienst burgerzaken en vraagt naar het formulier C/1 voor inschrijving op de kiezerslijst. U dient op het moment van uw aanvraag in het bezit te zijn van uw identiteitsbewijs.

Het gemeentebestuur onderzoekt of u voldoet aan de voorwaarden. Als uit deze controle blijkt dat u aan de voorwaarden voldoet, wordt u erkend als kiezer via een beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

OPGELET
Als u eenmaal ingeschreven bent als kiezer, bent u verplicht om te gaan stemmen.

Indien u zich al hebt ingeschreven bij de vorige Europese verkiezingen in 2009 of 2014 én nog voldoet aan de kiesvoorwaarden, moet u zich niet opnieuw inschrijven. U krijgt dan automatisch uw oproepingskaart per post toegestuurd.

- Formulier C/1 in Word-bestand
- Formulier C/1 in Pdf-bestand