Een Hart voor West-Vlaanderen

Published on Maandag 20 september 2021
Hart

Meer dan één op tien kinderen in West-Vlaanderen loopt het risico om op te groeien in een kansarm gezin. Middelen ter bestrijding van kansarmoede lijken echter steeds schaarser te worden. Om hieraan tegemoet te komen, lanceert het Streekfonds West-Vlaanderen ook dit jaar een projectoproep ter ondersteuning van organisaties die zich inzetten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.

Via ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ steunt het Streekfonds West-Vlaanderen jaarlijks tal van projecten die zich richten op de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. Organisaties en verenigingen die in aanmerking komen, kunnen tot 5.000 euro aan financiële steun krijgen voor hun project. De selectie van de projecten gebeurt door een onafhankelijke jury van experten en ervaringsdeskundigen. Projecten met aandacht voor het versterken van kansen en talentontwikkeling bij kwetsbare kinderen en jongeren hebben hierbij een streepje voor.

Dankzij de bijdragen van een uitgebreid netwerk aan bedrijven, partners, de opbrengsten van fondsenwervingsacties en particuliere giften kan het Streekfonds jaarlijks zo’n 100.000 euro aan directe projectsteun toekennen. Sinds de oprichting van ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ konden in totaal al meer dan 500 projecten worden ondersteund voor een bedrag van meer dan 2.000.000 euro.

Zelf een project indienen?

Ben je als vereniging, vzw, buurt- of oudercomité ook op zoek naar extra middelen voor een project ten voordele van maatschappelijk kwetsbare kinderen of jongeren? Neem dan contact op met het Streekfonds West-Vlaanderen en dien vóór 8 december 2021 je projectaanvraag in.

Meer info: https://streekfonds.be/een-hart-voor-west-vlaanderen/