Droogtemaatregelen verlengd; captatieverbod blijft gelden

04 september 2019
Captatieverbod

In West-Vlaanderen blijven alle droogtemaatregelen van kracht. Enkel voor de Mandel en de Gaverbeek is captatie opnieuw toegelaten. 

Omdat het peil te laag blijft op de ecologisch kwetsbare waterlopen, blijft het verboden water te capteren uit de afgesneden meanders van Leie en Schelde in West-Vlaanderen, en alle onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen - behalve de Mandel, de Gaverbeek, de Nieuwe Polder van Blankenberge en de Oostkustpolder. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen. 

Politiebesluit 04/09/2019 

Overtredingen kunnen worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en/of een geldboete tot 200 euro.