Droogte in West-Vlaanderen -politiebesluiten Provincie West-Vlaanderen met ingang van 1 augustus 2018

01 augustus 2018

2 augustus 2018. - Politiebesluit van de gouverneur betreffende watergebruik in de provincie West­-Vlaanderen

Artikel 1.  Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen.

Artikel 2.  Het is verboden water uit het publieke drinkwaternet te gebruiken:

voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;

voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om

technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is; voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;

voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;

voor het besproeien van velden, binnenplaatsengrasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;

voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;

in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

Artikel 3. Het is verboden om grond- en regenwater te gebruiken tussen 10u00 en 18u00:

voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;

voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is; voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;

voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen; voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen,

voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;

in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteit en.

Artikel  4. Overtredingen op dit politiebesluit worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en een geldboete van 26 tot 200 euro of met één van deze straffen alleen.

Artikel  5. Dit besluit geldt vanaf 2 augustus 2018 tot opheffing bij politiebesluit van de gouverneur van West-Vlaanderen.

Artikel  6.  Dit  besluit vervangt  het  besluit van  19 juli  2018  en  zal worden  aangeplakt  aan  de gemeentelijke aanplakborden, worden bekend gemaakt via gemeentelijke websites.

 

De integrale tekst

 

augustus 2018. - Politiebesluit van de gouverneur betreffende captatieverbod uit het Kanaal Roeselare-Leie in de provincie West-Vlaanderen

 

Artikel 1. Het is verboden water te capteren uit het Kanaal Roeselare-Leie in West-Vlaanderen voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee.

Artikel 2. Elke vorm van zachte recreatie op het Kanaal Roeselare-Leie in West-Vlaanderen is verboden.

Artikel 3. Overtredingen op dit politiebesluit worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en een geldboete van 26 tot 200 euro of met één van deze straffen alleen.

Artikel  4. Dit besluit geldt vanaf heden tot opheffing bij politiebesluit van de gouverneur van West­-Vlaanderen.

Artikel  5.  Dit  besluit  zal  worden  aangeplakt  aan  de  gemeentelijke  aanplakborden, worden  bekend gemaakt via gemeentelijke websites en wordt onmiddellijk van kracht.

 

De integrale tekst