De brandweer, een waaier aan diensten

Published on Maandag 14 februari 2022
Brandweerlieden in brandweerwagen

De brandweer, een waaier aan diensten

Je herkent ze aan de roodgevlamde wagens met blauwe sirenes: de brandweermannen en -vrouwen van Hulpverleningszone Fluvia. De redders die bijspringen wanneer de nood het hoogst is. 

Ze zijn van veel markten thuis, maar natuurlijk zijn het blussers en geen klussers. De brandweer is geen klusjesdienst die je snel kan bellen. De opdrachten van de brandweer kunnen heel divers zijn, maar een aantal liggen ook wel wettelijk vast. De brandweer komt altijd gratis langs voor de wettelijke taken zoals brand, ontploffingen, het redden van mensen in nood, … Ook in geval van een loos alarm voor dergelijke opdrachten. Gaat je autonome rookmelder af en snelt de brandweer ter plaatse, maar blijkt een interventie toch niet nodig? Ook dan wordt dit niet gefactureerd. 

Voor een aantal andere opdrachten geldt het principe ‘De vervuiler betaalt’ en/of ‘de begunstigde betaalt’. Bij o.a. milieuverontreiniging en wegvervuiling ontvangt de vervuiler een factuur. Betreft het bijv. een ondergelopen kelder, dan is er meestal geen sprake van een ‘vervuiler’ en geldt het principe ‘de begunstigde betaalt’. In het voorbeeld van de ondergelopen kelder is dit dus de eigenaar van het pand. Bij een redding van een dier, is dit dan de eigenaar van het dier.

Ze doen het graag en goed, maar niet altijd gratis.


Er bestaat echter niet zoiets als ‘het tarief’ van de brandweer. De zoneraad van elke hulpverleningszone - er zijn er twintig in Vlaanderen - bepaalt de prijs van de interventies. In die zoneraad zetelen de burgemeesters van de gemeenten die binnen het werkingsgebied van de zone vallen. De tarieven worden vastgelegd in het zonale retributiereglement, de kosten moeten wel redelijk zijn en er mag niet meer worden aangerekend dan wat echt is gebruikt. Na een eerste evaluatie van het retributiereglement d.d. 2020 heeft de zoneraad besloten om een aantal zaken te rationaliseren. Een groot aantal interventies worden vanaf heden dan ook met een forfaitair bedrag vastgelegd.

Als je een factuur ontvangt van de hulpverleningszone, pols dan ook zeker eens bij je (brand)verzekeraar. Het is mogelijk dat die (voor een deel van de kosten) tussen komt. 

Na twee jaar werden de tarieven van de hulpverleningszone geanalyseerd en bijgestuurd. Die tarieven zijn sinds 1 januari 2022 opgenomen in het aangepaste retributiereglement. 

Bij nood, bel 112
Maar laat dat je zeker niet tegenhouden om de hulpdiensten te bellen als het nodig is, want er zijn vanzelfsprekend geen kosten verbonden aan de wettelijke taken van de brandweer of dus de dringende hulpverlening. 

Ontdek de waaier aan diensten en het daaraan gekoppelde retributiereglement via www.hvzfluvia.be/tarieven

De zonale administratieve diensten zijn telefonisch bereikbaar van 08u30 tot 12u00 op het nummer 056 23 99 70.