Coronasteunplan sociaal en economisch leven in de gemeente

Published on Woensdag 22 juli 2020

De gemeente Wielsbeke stelde op de gemeenteraad van 15 juli 2020 haar relanceplan voor...

WIELSBEEKSE PARTIJEN EENSGEZIND OVER CORONASTEUNPLAN

Op de gemeenteraad van 15 juli spreekt de gemeenteraad zich uit over een coronasteunplan dat een serieuze boost moet geven aan het sociaal en economisch leven in de gemeente. De vier fracties in de gemeenteraad, CD&V, U., N-VA en Vlaams Belang kwamen hierover tot een akkoord. Het steunplan omvat maatregelen voor een geraamd bedrag van 382.500 euro.

Het steunplan focust op gerichte maatregelen die een onmiddellijk meerwaarde bieden voor de doelgroepen die het hardst getroffen zijn door de coronacrisis, meer bepaald: lokale handelaars, verenigingen, inwoners en de zorg. Het is niet de bedoeling om zomaar geld uit te delen.

De gemeente zal op tien acties inzetten.

20 euro voor elk gezin

Elk gezin krijgt als nieuwjaarsgeschenk 20 euro aan waardebonnen om in 2021 te besteden op vier grote evenementen in de gemeente, meer bepaald de Ooigemse Feesten in juni, de Wielsbeekse Feesten in september, de hondenzwemming in Sint-Baafs-Vijve in oktober en de kerstmarkt in Ooigem in december. De bonnen kunnen eveneens gebruikt worden voor gemeentelijke culturele activiteiten. Deze bonnen zullen éénmalig de bonnen op de Wielsbeekse Feesten vervangen. Dit is een extra potentiële stimulans van 82.000 euro voor de vier grote evenementen en culturele activiteiten in onze gemeente.

Coronafonds voor verenigingen

De totale pot van subsidies uit 2019, zo’n 100.000 euro, zal ook in 2020 verdeeld worden, ook al heeft men minder activiteiten georganiseerd. Daarbovenop komt een bedrag van 32.000 euro, te verdelen onder de erkende cultuur-, sport- en jeugdverenigingen. Om de extra uitgaven voor de kampen deels te compenseren, kunnen de jeugdverenigingen beroep doen op een extra subsidie van 2.000 euro. Aan de adviesraden wordt gevraagd hoe de bedragen best kunnen verdeeld worden.

In voormeld bedrag zit ook een gedeeltelijke compensatie voor de sportverenigingen met een uitgebreide jeugdwerking, die anders jaarlijks helpen op de Wielsbeekse Feesten.

We ontvangen 93.290,46 euro vanuit het Vlaams noodfonds voor verenigingen. Dit bedrag wordt verdeeld over het uitbetalen van de totale pot van subsidies en het extra coronafonds. Op advies van onze adviesraden houden we nog een reserve van 20.000 euro over voor volgend jaar omdat we nog steeds niet alle gevolgen kunnen inschatten.

Nieuw evenement

De gemeente bekijkt om, in samenwerking met de kermiskramers, een activiteit te organiseren ter vervanging van de Wielsbeekse Feesten. Uiteraard zal hier moeten worden gewacht hoe de toestand evolueert en welke Coronamaatregelen er op dat moment gelden. We stimuleren hierbij ook de deelname van de lokale horeca. Geraamde kost: 5.000 euro.

Extra subsidie voor oudercomités

De oudercomités van Wielsbeke, Ooigem en Sint-Baafs-Vijve ontvangen elk een subsidie van 1.500 euro. Heel wat van hun activiteiten konden immers niet plaatsvinden en onrechtstreeks komt deze subsidie ook de scholen ten goede. Totaal: 4.500 euro.

Compensatie stickerverkoop Rode Kruis

Het Rode Kruis heeft haar jaarlijkse stickeractie niet zoals gebruikelijk kunnen organiseren. Zo liepen ze een groot deel van hun inkomsten mis. Deze vereniging staat te allen tijde klaar op onze gemeentelijke activiteiten en voor alle publieke organisaties. Omwille van dit algemeen belang, voorzien we een gedeeltelijke compensatie die we gelijkschakelen met de oudercomités van de scholen: 1.500 euro.

Extra budget voor zorg

De gemeente heeft reeds heel wat maatregelen genomen ter ondersteuning van de lokale zorg. Enkele voorbeelden: voorzien van twee mondmaskers per inwoner vanaf 12 jaar, aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen en extra ondersteuning voor het woonzorgcentrum, ondersteunen van de noodopvang in de scholen, ... Geraamd bedrag: 100.000 euro.

Extra steun voor kwetsbare personen en gezinnen

We verwachten een toename van het aantal steunaanvragen in het OCMW. Daarnaast nemen we ook zelf nieuwe initiatieven, bv. extra voedselbedelingen die aan huis verdeeld zijn tijdens de lock-downperiode. Aan de sociale dienst wordt gevraagd om hieromtrent een voorstel uit te werken. Geraamd bedrag: 25.000 euro. Ook hier zullen de uitgaven deels gecompenseerd kunnen worden via subsidies die de gemeente zal ontvangen van hogere overheden.

‘Wielsbeke Helpt’ krijgt een permanent karakter

We belden reeds twee keer alle 75-plussers op. Dit willen we blijven doen. Daarnaast bekijken we om op regelmatige basis inwoners samen te brengen met een potje koffie, een stukje taart en een optreden. Indien mogelijk organiseren we dit per deelgemeente omdat het juist deze doelgroep is die problemen heeft met mobiliteit. Zo hopen we ook een stukje ‘eenzaamheid’ uit onze gemeente te laten verdwijnen. Ook over mogelijkheden in verband met psychosociale hulp willen we duidelijker communiceren, in samenwerking met LOGO Leieland of W13. Geraamde kost: 7.500 euro.

Extra steun voor de lokale handel

We gaan de Wielsbekebon extra gaan promoten. Ook de digitalisering van de bon wordt onderzocht. Er is een digitale kaart gelanceerd op de gemeentelijke website. We bekijken hoe we dit een permanent karakter kunnen geven. Daarnaast organiseren we een infoavond om lokale handelaars wegwijs te maken in de verschillende lokale en bovenlokale subsidiemogelijkheden. Tot slot krijgen alle horecazaken de mogelijkheid om een gratis terras te plaatsen op het openbaar domein, met inachtname van alle veiligheidsmaatregelen. Geraamde kost: 10.000 euro.

Dienstverlening op afspraak

We zetten versneld stappen op vlak van dienstverlening. Zo willen we steeds meer op afspraak werken. Dit heeft vele voordelen: geen wachttijden meer, de ambtenaar is beter voorbereid en het is veel veiliger want er zullen minder mensen gelijktijdig in het gemeentehuis aanwezig zijn. Geraamde kost voor de implementatie van de software en aanpassing van de infrastructuur: 15.000 euro.

 

Printversie relanceplan