Corona: nuttige links regionaal en nationaal

Published on Donderdag 16 april 2020

:: Algemene informatie ::

Veel gestelde vragen: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/

Nieuwsbrief crisiscentrum Vlaanderen: https://overheid.vlaanderen.be/communicatie/corona

Epidemiologische gegevens: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/Meest%20recente%20update.pdf

Interactief dashboard COVID-19: https://datastudio.google.com/embed/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/tpRKB

Vlaamse overheid :https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronacrisis-door-uitbraak-van-covid-19

MB: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/coronavirus-de-antwoorden-op-al-je-vragen

:: Lokale besturen ::

Agentschap binnenlands bestuur: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws

:: Onderwijs ::

Onderwijs Vlaanderen: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus

Kind & Gezin: https://www.kindengezin.be/gezondheid-en-vaccineren/ziek/coronavirus/#Kinderopvang

:: Gezondheidszorg ::

Sciensano – informatie voor zorgverleners: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx

Sciensano - epidemiologische situatie: https://epistat.wiv-isp.be/covid/covid-19.html

Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid: https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals

FAGG – informatie over geneesmiddelen en behandelingen: https://www.fagg.be/nl/coronavirus_covid_19

FAVV - Fabricage en herwerking van medische hulpmiddelen (omzendbrief): https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_omzendbrief_voor_verzorgingsinstellingen_over_de_uitbesteding_van_de_fabricage_en

Chat met een dokter over het Covid-19 (elke weekdag van 9u - 14u): https://www.doctoranytime.be/nl/t/chat-avec-docteur

:: Bedrijven en zelfstandigen ::

FOD Economie: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-informatie-voor

Vlaanderen.be: https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-tijdens-de-coronacrisis/steunmaatregelen-voor-zelfstandigen-en-ondernemers-die-schade-lijden-door-de-corona-crisis

VLAIO: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus

Sociale Zekerheid voor Zelfstandige Ondernemers: https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus?_ga=2.44915876.1874197023.1585929528-2140314049.1585749210

UNIZO (De Unie van Zelfstandige Ondernemers): https://www.unizo.be/corona

:: Werk ::

FOD Werkgelegenheid : https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus

RVA – tijdelijke werkloosheid: https://www.rva.be/nl

RVA – vereenvoudigde betalingsprocedure van uitkeringen: https://www.rva.be/nl/nieuws/vereenvoudigde-betalingsprocedure

RVA – tijdelijke uitkering aanvragen door werknemers: https://www.rva.be/nl/nieuws/hoe-vraagt-u-als-werknemer-uitkeringen-als-tijdelijk-werkloze-aan

RVA – tijdelijke uitkering aanvragen door werkgevers: https://www.rva.be/nl/nieuws/hoe-vraagt-u-als-werkgever-tijdelijke-werkloosheid-voor-uw-werknemers-aan

:: Vrije tijd ::

FOD Economie – annulering evenementen: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-annulering-van

Sport Vlaanderen: https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/

Cultuur en Media Vlaanderen: https://cjsm.be/informatie-covid-19

:: Fiscaliteit ::

FOD Financiën – steunmaatregelen: https://financien.belgium.be/nl/coronavirus

:: Cybersecurity ::

Safe On Web: https://www.safeonweb.be/nl

:: Solidariteit ::

Vlaanderen helpt: https://www.vlaanderenhelpt.be/

:: Voeding ::

FAVV – informatie voor professionals: http://www.afsca.be/professionelen/

FAVV – informatie voor consumenten: http://www.afsca.be/consumenten/

:: Politie ::

Federale Politie: https://www.politie.be/5998/nl/vragen/coronavirus

:: Justitie ::

FOD Justitie – aangepaste dienstverlening: https://justitie.belgium.be/nl/corona

FOD Justitie – gevangenissen: https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/gevangenissen

:: Andere sectoren ::

NMBS: https://www.belgiantrain.be/nl/news/coronavirus

De Lijn: https://www.delijn.be/nl/overdelijn/Corona/

FOD Mobiliteit - Luchtvaart: https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/covid_19_coronavirus

FOD Mobiliteit – Scheepvaart: https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/covid_19_coronavirus

Postdiensten en Telecommunicatie: https://www.bipt.be/consumenten

Vlaanderen – rijbewijzen: https://www.vlaanderen.be/mobiliteit-en-openbare-werken/auto-en-motor/rijbewijzen-en-rijopleiding

:: Dieren ::

FAVV – dierenartsen: http://www.favv-afsca.be/professionelen/publicaties/mededelingen/coronavirus.asp#dierenartsen

FAVV – huisdieren: http://www.favv-afsca.be/professionelen/publicaties/mededelingen/coronavirus.asp#huisdieren

:: Internationaal ::

FOD Buitenlandse Zaken: https://diplomatie.belgium.be/nl

FOD Buitenlandse Zaken – registratie verblijf in het buitenland: https://travellersonline.diplomatie.be/?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Nationaal Crisiscentrum – grensarbeiders: https://crisiscentrum.be/nl/news/grensarbeiders-vitale-sectoren-en-met-cruciaal-beroep-kunnen-sneller-de-grens-met-nederland

FOD Economie: informatie voor reizigers: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-informatie-voor-0