Captatieverbod meanders van de Leie: update / Blauwalgen kanaal Roeselare-Leie

Published on Dinsdag 14 juli 2020
18 juni 2020
captatieverbod, foto opgedroogde aarde

Sinds woensdag 20 mei 2020 is het op het grondgebied van Wielsbeke verboden water te capteren uit de afgesneden meanders van de Leie.  Onderaan vindt u een overzichtskaart van deze meanders.

Uitzondering op dit captatieverbod is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

De gouverneur vaardigde oorspronkelijk op 20 mei een captatieverbod uit - dit is op 18 juni vervangen door een nieuw politiebesluit.  Het blijft van kracht tot het wordt opgeheven bij politiebesluit. 

Bijlagen:

Blauwalgen (foto: Vlaamse Milieu Maatschappij)

Blauwalgen in Kanaal Roeselare-Leie (grondgebied Wielsbeke)

Onlangs werd in het kanaal Roeselare - Leie blauwalgenbloei waargenomen.  

Omdat er ernstige gezondheidsrisico’s zijn bij contact met de bloei of bij inname van water waarin toxines aanwezig zijn (worden geproduceerd door blauwalgen) worden de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen, waaronder een verbod op watercaptatie voor het besproeien van consumptie- en voedergewassen en het drenken van vee.

Besluit captatieverbod burgemeester