Bouw nieuwe sluis Sint-Baafs-Vijve: nachtwerk

01 juni 201930 juni 2019

Bouw nieuwe sluis Sint-Baafs-Vijve: nachtwerk in juni 2019

De bouw van de nieuwe sluis in Sint-Baafs-Vijve is volop bezig. Momenteel is de aannemer bezig met het plaatsen van een betonnen vloerplaat voor de bouwkuip van de nieuwe sluis. Hiervoor moet heel wat grond uitgegraven worden. We geven je graag meer informatie mee over de precieze werken.

Uitgraven vanop het water

Vooraleer er een nieuwe betonnen vloer kan gegoten worden voor de nieuwe sluis, moet er eerst heel wat grond uitgegraven worden. Deze grond wordt zoveel mogelijk vanop het land verwijderd, maar dit kan niet voor alle grond.

De overige grond moeten vanop het water verwijderd worden. Er zal dus een ponton op het water gelegd worden. Op dit ponton bevinden zich de nodige kranen die grond uitgraven.

Werken van zaterdag op zondag

Aangezien het ponton in de vaarweg ligt, moet er gewerkt worden wanneer er geen scheepvaart is. De werken worden dus noodgedwongen uitgevoerd in de weekends van juni. Er wordt van zaterdagavond 18.00 u gewerkt tot zondagochtend 10.00 u en vanaf zondagavond 18.00 u tot maandagochtend 6.00 u.

De geluidshinder die de werken met zich meebrengen, zal beperkt zijn, aangezien de werken onder water plaatsvinden.

Onderdeel van een Europees binnenvaartproject

Seine Schelde Vlaanderen is een grootscheeps binnenvaartproject van De Vlaamse Waterweg nv, dat steun geniet van de Europese Unie. Het project wil van de binnenvaart een volwaardig alternatief maken voor goederenvervoer op de weg. De Europese waterwegen moeten verder uitgebouwd worden om schepen met een groter laadvermogen een vlotte doorgang te verlenen tussen Seine en Schelde. De huidige sluis in Sint-Baafs-Vijve is te klein en dus moet er een nieuwe sluis gebouwd worden.