Bekendmaking openbaar onderzoek toekennen straatnaam

Published on Vrijdag 08 oktober 2021
11 oktober 202110 november 2021

BEKENDMAKING VAN HET OPENBAAR ONDERZOEK

Het college van burgemeester en schepenen,

Overeenkomstig het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen, met inbegrip van alle latere wijzigingen.

Brengt ter kennis aan de bevolking dat het gemeentebestuur de naamgeving voor een nieuwe wegenis ter hoogte van de Nijverheidstraat waarvoor een straatnaam dient gekozen te worden:

Bareelweg

Het dossier ligt voor eenieder ter inzage op het gemeentehuis van 11 oktober 2021 tot 10 november 2021. U kunt dit inzien na het maken van een afspraak. Als productgroep kiest u ‘omgeving’ en daarna ‘omgevingsvergunning-inzage openbaar onderzoek’.

Al wie omtrent dit dossier bezwaren en opmerkingen te maken heeft, moet die schriftelijk, door middel van een aangetekend schrijven of bij ontvangstbewijs aan het college van burgemeester en schepenen, Rijksweg 314 te 8710 Wielsbeke, laten geworden, uiterlijk op 10 november 2021 te 11 uur.