Bedrijven- en dienstenzone Lobeek

Published on Woensdag 22 augustus 2018

Bestemming terrein

toegelaten
 • op handel gerichte kleinschalige bedrijvigheid
 • diensten
 • kantoren
 • ondersteunende faciliteiten en voorzieningen voor bedrijven en werknemers
 • voorzieningen in de sector van ontspannen, sport en speelvoorzieningen
 • openbare en private gemeenschapsvoorzieningen
 • voorzieningen voor recreatief medegebruik
 • maximaal 2 kleinhandelszaken met een beperkte vloeroppervlakte
 • bedrijfswoningen of conciërgewoningen
niet toegelaten
 • transport- en distributiebedrijven
 • autonome groothandel in volumineuze goederen
 • shoppingcentrum
 • verwerking en bewerking van grondstoffen met inbegrip van delfstoffen
 • agrarische productie, mestverwerking en slibverwerking
 • afvalverwerking met inbegrip van recyclage
 • autonome kantoren zonder lokaal karakter en/of lokale verankering
 • autonome detailhandel, muv de 2 voorzien kleinhandelszaken
 • SEVESO-bedrijven

 

Verkoopsprocedure

Om de uitgifte van de gronden optimaal te kaderen in het economische beleid van de gemeente Wielsbeke, worden de prioriteiten omgezet in duidelijke criteria.

Met alle geïnteresseerde bedrijven wordt de kandidatuur uitgebreid besproken. Op deze manier streven wij ernaar om elk bedrijf een passende locatie te bieden.

Selectie van bedrijven en verdeling percelen

 • Bestemmingsvoorschriften van het GRUP
 • Specifieke selectiecriteria:
 1. bedrijven die herlocaliseren binnen de gemeente
 2. bedrijven die afkomstig zijn uit de gemeente
 3. bedrijven die een link hebben met de gemeente (historisch, personeel, activiteit, ...)
 4. datum van kandidatuurstelling bij WVI

Meer info?
Presentatie bedrijven- en dienstenzone Lobeek

Foto's