Adviesraden: kandidaturen indienen voor 19/01/2019

adviesraden

Wielsbeke zou niet kunnen functioneren zonder inspraak van alle belanghebbenden. Daarom zijn er in onze gemeente een aantal gemeentelijke adviesraden actief, elk vanuit hun eigen specialisatie.

Deze raden zijn steeds zo samengesteld dat er beleidsmensen, personen uit het verenigingsleven en specialisten ter zake in zetelen. Zij werken op een constructieve manier mee aan een (nog) betere invulling van hun bevoegdheden.  In de gemeentelijke adviesraden kunnen er, naast de afgevaardigden van de verenigingen, dus ook individuele vertegenwoordigers zetelen.

Heeft u hiervoor belangstelling en meent u een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de adviesvorming die deze raden aan het gemeentebestuur leveren, dan kan u zich kandidaat stellen om te zetelen in de algemene vergadering van de Cultuurraad, de Jeugdraad, het Lokaal Overleg Kinderopvang, de Milieuraad, de Seniorenraad of de Sportraad.

Gelieve hiertoe uw kandidatuur, via onderstaand formulier, vóór 19/01/2019 schriftelijk te bezorgen aan het gemeentebestuur,
ter attentie van de dienst Secretariaat, Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke of per mail naar secretariaat@wielsbeke.be

OPGEPAST:
• kandidaten moeten in Ooigem, Sint-Baafs-Vijve of Wielsbeke wonen
• personen die een politiek mandaat bekleden (gemeenteraadslid of OCMW raadsleden) kunnen niet zetelen in een gemeentelijke adviesraad
• eenzelfde persoon kan niet zetelen in 2 verschillende adviesraden, met uitzondering van de milieuraad 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de secretaris van de betreffende adviesraad. De contactgegevens vindt u terug in het onderstaande formulier.

Hier vindt u het formulier om u kandidaat te stellen.