AANWEZIGHEID BLAUWALGEN IN KANAAL ROESELARE-LEIE

31 juli 2018

PERSBERICHT:  14/08/2018

 UPDATE BLAUWALGEN OP ONZE WATERWEGEN

Sinds vorige maand zijn er blauwalgen vastgesteld op verschillende waterwegen. De regenval van de afgelopen dagen heeft weinig veranderd aan deze situatie en de bacteriën zijn dus nog steeds aanwezig in het water. Contact met of inname van besmet water kan schadelijk zijn voor mens, dier en gewas.

Blauwalgen – of cyanobacteriën -  zijn bacteriën die leven in zoet water en die er uitzien als wier. Bij voldoende licht en hoge temperaturen kunnen ze zich explosief vermenigvuldigen. Ze scheiden giftige stoffen af die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water.

Blauwalgen op de oude Dender

Sinds vorige maand zijn deze blauwalgen vastgesteld op de oude Dender in Dendermonde. De regenval van de afgelopen dagen heeft weinig veranderd aan de situatie. Hierdoor blijft elke vorm van recreatie op de oude Dender verboden. Het gaat dan onder meer over kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden,… Zwemmen is sowieso al verboden.

Blauwalgen nog steeds aanwezig op kanaal Roeselare-Leie

Sinds eind juli zijn er ook op het kanaal Roeselare-Leie blauwalgen vastgesteld. De regenval van de afgelopen dagen heeft weinig veranderd aan de situatie. Het captatie- en recreatieverbod blijft dan ook behouden.

Blauwalgen op kanaal Gent-Oostende van Beernem tot aan Oostende

Op het kanaal Gent-Oostende, in de zone tussen Beernem en Brugge, zijn de blauwalgen nog steeds aanwezig. Vorige week heeft de waterwegbeheerder een waarschuwing uitgestuurd voor een bijkomende zone op het kanaal, tussen Brugge en Oostende. Ondertussen is er bevestigd dat er zich ook in deze zone blauwalgen bevinden. Het captatie- en recreatieverbod wordt dus uitgebreid op het kanaal Gent-Oostende van Beernem tot aan Oostende.

Waarschuwing blauwalgen op het kanaal Ieper-IJzer

Daarnaast heeft De Vlaamse Waterweg nv vermoedelijk blauwalgen vastgesteld op het kanaal Ieper-IJzer. De komende dagen wordt het water van het kanaal verder onderzocht. In afwachting van de resultaten wil de Vlaamse waterwegbeheerder alvast een waarschuwing meegeven aan recreanten en waterafnemers zoals bedrijven en landbouwers om uiterst voorzichtig met het kanaalwater om te springen.

Geen blauwalgen meer op de Damse Vaart

Samen met de waarschuwing voor blauwalgen op het kanaal Gent-Oostende, in de zone tussen Brugge en Oostende, werd ook een waarschuwing uitgestuurd voor de Damse Vaart. Er zijn ondertussen stalen genomen van het kanaalwater en bevestigd dat er zich geen blauwalgen meer bevinden in de Damse Vaart. De waarschuwing wordt dan ook opgeheven.

Opvolging

Het is erg moeilijk om te voorspellen hoelang de bacteriën  in het water aanwezig zullen blijven. Dit is vooral afhankelijk van de weersomstandigheden en de stroming van het water. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is alvast niet zinvol. Ook als er visueel niets waarneembaar is op het wateroppervlak, kunnen de bacteriën zich nog in het water bevinden. De Vlaamse waterwegbeheerder volgt de situatie dan ook op de voet en neemt regelmatig nieuwe stalen voor bijkomend onderzoek.

 

Er zijn blauwalgen aanwezig in het kanaal Roeselare-Leie. Dat blijkt uit de laboresultaten. Contact met of inname van besmet water kan schadelijk zijn voor mens, dier en gewas. Daarom mag er niet langer water gecapteerd worden voor besproeiing van gewassen of als drinkwater voor vee. Daarnaast komt er ook een verbod op zachte waterrecreatie zoals kajak, waterski en wakeboarden.

 

Blauwalgen – of cyanobacteriën -  zijn bacteriën die leven in zoet water en die er uitzien als wier. Bij voldoende licht en hoge temperaturen kunnen ze zich explosief vermenigvuldigen. Ze scheiden toxische stoffen af die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Ook het besproeien van gewassen kan gevolgen hebben aangezien de toxische stoffen lange tijd op de gewassen aanwezig kunnen blijven. Daarnaast kan de verstuivingswolk bij besproeiing ook hinderlijk zijn voor omwonenden. In totaal werd de aanwezigheid van drie potentiële giftige bacteriën in het kanaalwater bevestigd door de laboresultaten.

 

Risico’s uitsluiten

De Vlaamse waterwegbeheerder wil – nu de aanwezigheid van blauwalgen bevestigd is – elk risico uitsluiten. Daarom komt er een captatieverbod voor wie het kanaalwater gebruikt voor het besproeien van landbouwgewassen of als drinkwater voor vee. Er mag wel nog water gecapteerd worden voor andere productieprocessen zoals bijvoorbeeld koeling of het maken van beton. Alle waterafnemers worden daarover vandaag nog op de hoogte gebracht.

 

Daarnaast wordt ook elke vorm van zachte recreatie op het kanaal verboden. Het gaat dan onder meer over kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden, … Zwemmen in het kanaal is sowieso al verboden. Pleziervaart blijft wel toegelaten.

 

Opvolging

Het is erg moeilijk om te voorspellen hoelang de bacteriën in het water aanwezig zullen blijven. Dit is vooral afhankelijk van de weersomstandigheden en de stroming van het water. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is alvast niet zinvol. De Vlaamse waterwegbeheerder en de Vlaamse Milieumaatschappij volgen de situatie op de voet en nemen regelmatig nieuwe stalen voor bijkomend onderzoek.

Kanaal Roeselare-Leie