Aankondiging openbaar onderzoek Camiel Ottevaereweg

Published on Vrijdag 02 februari 2024
02 februari 202403 maart 2024

Toekennen Straatnaam

BEKENDMAKING VAN HET OPENBAAR ONDERZOEK

Het College van burgemeester en Schepenen,

Overeenkomstig het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen, met inbegrip van alle latere wijzigingen.

Brengt ter kennis aan de bevolking dat het gemeentebestuur de naamgeving voor een nieuwe wegenis gelegen tussen de Kapitein Commandant Vinckestraat en de Kerkweg te Ooigem principieel als volgt heeft samengesteld op 25 januari 2024:

‘Camiel Ottevaereweg’

De aanvraag ligt van 02/02/2024 tot en met 03/03/2024 ter inzage bij de dienst omgeving (op afspraak: omgeving@wielsbeke.be of tel. 056 67 32 15).

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerking of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgmeester en schepenen. Dit kan schriftelijk door middel van een aangetekend schrijven of bij ontvangstbewijs aan het college van burgemeester en schepenen (Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).