Aangepast besluit van de gouverneur over seizoensarbeid

Published on Woensdag 26 augustus 2020
25 augustus 202031 oktober 2020
seizoensarbeid

Jaarlijks worden duizenden seizoenarbeiders in de West-Vlaamse land- en tuinbouwsector tewerkgesteld. Dit jaar vormt daarin geen uitzondering. Wel is dit jaar op zich een uitzondering. De seizoenarbeiders zijn namelijk afkomstig uit diverse landen die, op basis van de reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken, een uiteenlopende kleurencode krijgen toebedeeld. Een plotse en grootschalige instroom van buitenlandse seizoenarbeiders uit landen of regio’s met een oranje of rode reiscode verhoogt het risico op bijkomende besmettingshaarden van het coronavirus Covid-19.

Nieuwe richtlijnen en verplichtingen voor het werken met seizoensarbeiders in tijden van corona - besluit van de gouverneur; wijzigingen geldig vanaf 25/08/2020:
Lees de integrale tekst (pdf)

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. eerder besluit zijn de volgende: 

  • Registratie van temperatuurmeting is niet langer nodig
  • ‘Rode’ seizoensarbeiders dienen verplicht getest te worden,’ bij oranje’ seizoensarbeiders is testen aanbevolen (dit conform wetgeving/MB Covid-19)
  • Tewerkstellen maar ook huisvesten en transporteren gebeurt in bubbels van 10
  • Tot slot de verlenging van dit besluit tot eind oktober 2020

Verplichte registratie 
Conform artikel 2bis van het MB van 22 augustus 2020, betreft werkgevers die tijdelijk beroep doen op een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige
Registratie is verplicht in de volgende sectoren: bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw en vleessector. 

Dit register moet bijgehouden worden vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag na het einde ervan en bevat volgende informatie van de werknemer of zelfstandige: 
•         Identificatiegegevens
•         Verblijfplaats in België
•         Telefoonnummer
•         De gegevens van de persoon met wie hij/zij samenwerkt

Deze contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19. 14 kalenderdagen na het einde van de werkzaamheden moeten de gegevens vernietigd worden. De registratieplicht geldt niet voor grensarbeiders of wanneer het verblijf van de werknemer/zelfstandige niet langer duurt dan 48 uur. 

Wanneer de werknemers en zelfstandigen het Passenger Location Form moeten invullen, moet de werkgever voor de aanvang van de werkzaamheden nagaan of het Passenger Locator Form werd ingevuld. Bij gebrek aan bewijs dat het formulier werd ingevuld, moet de werkgever er over waken dat het formulier ingevuld wordt uiterlijk op het moment dat de werkzaamheden starten.

 

Bijkomende nuttige informatiebronnen

Bijlage