Niet-fiscale ontvangsten

Niet-fiscale invorderingen

Op zijn zitting van 21 december 2016 stelde de Wielsbeekse Gemeenteraad een reglement vast voor niet-fiscale invorderingen.  Hierin bakent de Gemeenteraad af wat dient te worden begrepen onder onbetwiste ontvangst, en welke administratie- en aanmanings- en vervolgingskosten zullen doorgerekend worden ingeval van niet-betaling.

 Via onderstaande link kunt u het goedgekeurde reglement raadplegen

 Reglement niet-fiscale invorderingen (GR 21 december 2016)

 Retributiereglementen

Op zijn zitting van 21 december 2016 stelde de Wielsbeekse Gemeenteraad retributiereglementen vast voor:

       De uitvoering van werken door gemeentepersoneel (rechtzetting)

werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor 2017-2018-2019.  

       Beslissing gemeenteraad 21 december 2016

       Retributiereglement