Niet-fiscale ontvangsten

Niet-fiscale invorderingen

Op zijn zitting van 21 december 2016 stelde de Wielsbeekse Gemeenteraad een reglement vast voor niet-fiscale invorderingen. Hierin bakent de Gemeenteraad af wat dient te worden begrepen onder onbetwiste ontvangst, en welke administratie- en aanmanings- en vervolgingskosten zullen doorgerekend worden ingeval van niet-betaling.

 Via onderstaande link kun je het goedgekeurde reglement raadplegen:
Reglement niet-fiscale invorderingen (GR 21 december 2016)

 Retributiereglementen

Op zijn zitting van 21 december 2016 stelde de Wielsbeekse Gemeenteraad retributiereglementen vast voor:
De uitvoering van werken door gemeentepersoneel (rechtzetting)

Werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor 2017-2018-2019.
Beslissing gemeenteraad 21 december 2016
Retributiereglement