Samen maken we de mobiliteitsswitch

Mobiliteitsswitch

In de toekomst zal het openbaar vervoer in Vlaanderen anders georganiseerd worden, dus ook in Wielsbeke. De nieuwe visie op mobiliteit wil reizigers aanmoedigen om verschillende vervoersopties met elkaar te combineren: openbaar vervoer, fiets, deelwagens, ...

Concreet betekent dit dat Vlaanderen het aanbod van openbaar vervoer afbouwt op die plaatsen waar de vraag klein is, om extra bussen en trams in te kunnen zetten op die plaatsen waar de vraag naar vervoer groter is.

Op plaatsen waar er minder vraag is naar openbaar vervoer wordt er ingezet op flexvervoer. Je reserveert dan vooraf een rit, of gebruikt een deelfiets of -wagen om een deel van je traject af te leggen.

Door vraag en aanbod van openbaar vervoer beter op elkaar af te stemmen, rijden er minder lege bussen en trams rond én worden drukke lijnen beter bediend. Het uitgangspunt is dat scholen, ziekenhuizen, bedrijventerreinen, sportcentra, cultuurcentra en winkelcentra vlot bereikbaar zijn voor iedereen.

Combimobiliteit

Centraal in de mobiliteitsswitch staat combimobiliteit. Dat wil zeggen dat je verschillende vervoermiddelen combineert om je bestemming te bereiken.

Vlot en eenvoudig overstappen doe je op een Hoppinpunt. Dit is een knooppunt waar verschillende vervoermiddelen samenkomen, zoals bus, tram, deelsystemen of flexvervoer (Hoppinbus of -taxi). 

In 2022 werken de Vlaamse overheid, De Lijn, de vervoerregio’s en de lokale besturen verder aan de realisatie van deze nieuwe mobiliteitsvisie. Ook Wielsbeke werkt hieraan mee, binnen de vervoerregio Midwest.

Het is de ambitie van Vlaanderen om de mobiliteitsswitch te realiseren tegen juli 2023.

www.mobiliteitsswitch.be

Mobiliteitsswitch - vervoerregio Midwest

Over Hoppin

Het openbaar vervoer in Vlaanderen heet voortaan Hoppin. Hoppin combineert trein, tram, bus, deelfiets en deelwagen. Het bundelt alle oplossingen van openbaar vervoer onder één herkenbare naam.

Hoppin maakt combimobiliteit eenvoudiger en gemakkelijker in gebruik. Vlot overstappen doe je aan een Hoppinpunt: hier komen verschillende vervoersmiddelen samen zoals trein, tram, bus en flexvervoer.

Je reis plannen, boeken en betalen doe je via de app, website of het callcenter van de Hoppincentrale.

Meer informatie over Hoppin

 

Over de Hoppincentrale

De Hoppincentrale wordt hét centrale aanspreekpunt voor alle reizigers.

Via een app, de website en het callcenter van de Hoppincentrale zal je in de toekomst eenvoudig een rit met Hoppin kunnen plannen, boeken en betalen.

Het callcenter zal 24/7 beschikbaar zijn en zal een alternatief bieden voor mensen die minder vertrouwd zijn met apps en websites. Je kan zo je rit plannen, boeken en betalen.

Bij de Hoppinmedewerkers zal je terecht kunnen met vragen en klachten. Je zal hen zowel via de app, de website als het callcenter kunnen bereiken.

Meer informatie over de Hoppincentrale