Werking bibliotheek BIBOX vanaf 31/10/2020

Published on donderdag 29 oktober 2020

Werking bibliotheek BIBOX vanaf ZATERDAG 31/10/2020

Bibliotheek BIBOX blijft voorlopig open. We vragen evenwel iedereen die iets wenst te ontlenen zoveel mogelijk gebruik te maken van de 'afhaalbib'.

Werkwijze afhaalbib 

Aanvraagformulier ontlenen werken

 

Wie toch een bezoek aan de bib wil brengen, dient vanaf zaterdag 31/10/2020 onderstaande maatregelen in acht te nemen:

•    Mondmasker en handen ontsmetten bij het betreden van de bib is verplicht

•    Er wordt max. 1 bezoeker per 10 m² bewegend toegelaten

•    Gebruik winkelmandjes: iedere bezoeker dient een winkelmandje te gebruiken, behalve kinderen tot 12 jaar - zij hoeven geen mandje te gebruiken. Er zijn 20 mandjes voorradig. Zijn er geen mandjes meer? Dan blijf je even wachten. Hou voldoende afstand, ook buiten

•    Kom bij voorkeur alleen naar de bib of maximaal met twee. Er geldt een maximum van twee personen per bezoek

•    Kinderen jonger dan 12 jaar dienen verplicht begeleid te worden door een +12-jarige, bij voorkeur een volwassene      

•     Er zijn geen studiemogelijkheden meer in de polyvalente zaal

•     In de leeshoek kan men niet langer ter plaatse zitten lezen of werken

•     Publiekspc’s in de leeshoek kunnen niet langer gebruikt worden

•    Tijdschriftenafdeling in de leeshoek: max. 1 bezoeker per keer. Wie een tijdschrift wenst te zoeken en te ontlenen, wordt geregistreerd aan de infobalie en wordt gevraagd de handen te ontsmetten

Tip: Binnen eenzelfde huishouden vaardig je best één persoon af om materialen te lenen voor het hele gezin. Breng voldoende lenerspassen mee. Let wel: materialen voor volwassenen kunnen niet uitgeleend worden op een kinderkaart.

  • De inleverbus kan steeds gebruikt worden BUITEN de openingstijden van de bib en ALTIJD voor de afhaalbib-gebruikers.

Let wel: De registratie van de inlevering wordt door het personeel pas verwerkt tijdens de eerstvolgende dag waarop de bibliotheek geopend is.

De binnen gebrachte materialen blijven nog steeds min. 72 uur in quarantaine staan en worden nadien ontsmet.  

  • De toiletten in de bibliotheek zijn niet toegankelijk. Zorg daarom - zeker voor kinderen - voor een sanitaire break voor je naar de bib vertrekt. 

1.      Bezoekers worden aangeraden hun bezoek voor te bereiden, zodat zij gericht hun gewenste materialen kunnen selecteren en enkel de materialen moeten aanraken die ze effectief willen meenemen

* Breng je boodschappenlijstje en je mobiel toestel mee!

We raden je aan om thuis al een selectie of  voorkeuze te maken en de plaats in de bib te noteren (Waar staat het?) en/of een mobiel toestel (smartphone, tablet) mee te brengen naar de bibliotheek om ter plekke nog snel iets op te zoeken in de catalogus via ons WIFI-netwerk.

De cataloguspc's zullen namelijk niet beschikbaar zijn. In de catalogus vind je korte inhouden en besprekingen van boeken.

2.      In de bib: eerst inleveren dan uitlenen

* Inleveren aan de inleverkiosk – uitlenen aan de uitleenkiosk - circuits

* Kom binnen via de doorsteek van de bib naar de kerk

* Neem een winkelmandje. Het gebruik van winkelmandjes is verplicht voor +12-jarigen.

Staan er geen mandjes meer, wacht dan even buiten of kom later terug.

=> INLEVEREN:

*Volg nu eerst het inlevercircuit en lever je materialen in aan de inleverkiosk volgens de instructies

Zo kan je opnieuw materialen ontlenen. Ga opnieuw naar buiten via de hoofduitgang

Jouw materialen zijn nu van je kaart maar gaan nog 72 uur in quarantaine

=> UITLENEN:

* Volg nu de regels voor het ontlenen van materialen

Toegang mogelijk tot 20 min. voor sluitingstijd