Nieuwe stap vooruit in Leiewerken: bouw vispassage en renovatie stuw in Sint-Baafs-Vijve van start

Published on Maandag 04 oktober 2021

De Leiewerken in Wielsbeke en Waregem maken deel uit van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, dat steun geniet van de Europese Unie. Om de Leie geschikt te maken voor grotere binnenschepen, dienen heel wat aanpassingen te gebeuren. Een eerste realisatie was de bouw van een nieuwe, grotere sluis in Sint-Baafs-Vijve die sinds augustus 2020 operationeel is. Nu is het tijd voor een nieuwe stap in deze werken: de start van de bouw van de nieuwe vispassage en renovatie van de stuw.

Omleiding tijdens de werken (vanaf 13/10/2021)
Ter hoogte van de stuw wordt het Leiesas vanaf 13 oktober 2021 afgesloten tot het einde van de werken. 
Auto’s kunnen omrijden via de Emiel Clausstraat. Voor fietsers en voetgangers wordt een tijdelijke weg aangelegd rondom de werfzone.

Werken stuw: omleiding voor auto's via Emiel Clausstraat

Stuw
Een stuw regelt de waterstand in de Leie om zo wateroverlast en waterschaarste te vermijden. De huidige stuw op de oude Leiearm is verouderd en wordt gerenoveerd. De elektromechanische uitrusting van de stuw wordt helemaal vernieuwd. Tegelijk krijgt de stuw ook een volledige opfrisbeurt. Het portiek wordt volledig vernieuwd en krijgt een hedendaagse look. De gevelbekleding van het nieuwe portiek sluit aan bij die van het nieuwe dienstgebouw waardoor een esthetisch geheel ontstaat.

Vispassage
Vissen verplaatsen zich voortdurend in een waterloop op zoek naar voedsel, voortplantingsplaatsen, overwinteringsgebieden of nieuwe leefgebieden. De sluis en de stuw vormen een knelpunt voor de vismigratie. Parallel met de renovatie van de stuw bouwt De Vlaamse Waterweg nv daarom in de oude sluis, vlak naast de stuw, een nieuwe vispassage.

De vispassage wordt een ‘enkel vertical slot’-constructie waarbij de vissen via opeenvolgende compartimenten (‘slots’ genaamd) zigzaggen door de passage naar de andere kant. In elk compartiment is een klein, voor vissen overbrugbaar, hoogteverschil. Aanvullend zorgt een toegevoegd debiet via een klein, parallel kanaal in het laatste deel van de vispassage voor een lokstroom om de vissen aan te trekken.

Oude Leiearm Sint-Baafs-Vijve, luchtfoto