Leegstand en verwaarlozing

Het gemeentebestuur van Wielsbeke keurde een reglement goed i.v.m. de bestrijding van leegstaande en verwaarloosde woningen.

Als een pand meer dan een jaar leeg staat, kan dit op de lijst van leegstand terecht komen. Panden met gebreken die zichtbaar zijn van op de openbare weg, op basis van een technisch verslag, kunnen op de lijst ‘verwaarloosde panden’ terecht komen.

Nadat het pand geïnventariseerd werd, kan de eigenaar een aanslagbiljet ontvangen van de gemeente. Dit betekent dat men een heffing moet betalen.

Alle info vind je op de website van Woondienst regio Izegem