Heirweg en Wakkensteenweg: ontwerp rooilijn- en onteigeningsplannen

Published on Woensdag 25 mei 2022

BEKENDMAKING VAN HET OPENBAAR ONDERZOEK

Overeenkomstig de bepalingen van het gemeentewegendecreet voor Omgevingsbeleid van 3 mei 2019 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat de ontwerpen rooilijn-  en onteigeningsplannen in het kader van het herinrichten van de Heirweg en Wakkensteenweg, door middel van veilige fietsvoorzieningen en het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel, aan een openbaar onderzoek wordt onderworpen.

Opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad principieel vastgesteld in zitting van 28/04/2022 zullen de plannen op het gemeentehuis voor eenieder ter inzage liggen op de dienst omgeving (na afspraak) vanaf 27/05/2022 tot en met 17/07/2022 of digitaal raadpleegbaar zijn op de website van de gemeente Wielsbeke.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren omtrent bovengenoemde plannen worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen te Wielsbeke, p/a Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke en dit uiterlijk op zondag 17 juli 2022, waarop het openbaar onderzoek zal worden gesloten. Dit kan op volgende wijze:

Voorlopige vaststelling van de rooilijnplannen, onteigeningsplannen en bijhorende onteigeningstabellen -
Heirweg

Plannen - Overzichtsplan

Plannen - Bundel