Gele Doos in je koelkast kan je leven redden

Published on Woensdag 08 september 2021
Gele Doos

De komende maanden krijgen alle 80-plussers van de 14 Zuid-West-Vlaamse besturen verenigd in W13 een Gele Doos: een brooddoos die belangrijke medische, persoonlijke en contactgegevens bevat en die standaard in de deur van de koelkast bewaard wordt. 

In Wielsbeke ontvangen alle 80-plussers zeer binnenkort een uitnodiging om de Gele Doos in zijn of haar (deel)gemeente af te halen. Wie niet in de mogelijkheid is om op de voorziene afhaalmomenten in september de Gele Doos op te halen, kan contact opnemen met het Sociaal Huis.

Wat zit er in de Gele Doos?

De Gele Doos bevat standaard een ringboekje, een vermissingsfiche, een pochette en een stickervel.

In het ringboekje komen belangrijke persoonlijke en medische gegevens en contactgegevens te staan. Het gaat bijv. om gegevens van personen die bij een incident gecontacteerd moeten worden, met welke allergieën een persoon te kampen heeft, ... Kortom, allemaal belangrijke informatie voor hulpverleners bij een interventie.

De 14 lokale besturen kozen er ook voor om een vermissingsfiche aan de Gele Doos toe te voegen. Die kan deels vooraf ingevuld worden met o.a. de naam, bepaalde gezichtskenmerken, ... Door zo'n deels ingevulde fiche aan de doos toe te voegen winnen de hulpdiensten bij een vermissing kostbare tijd.

Het ringboekje en de vermissingsfiche zitten in een pochette. Ook andere documenten, zoals een samenvatting van het medisch dossier of een wilsbeschikking, kunnen hieraan toegevoegd worden. 

Bij de Gele Doos hoort ook een stickervel met 2 stickers. De blauwe sticker wordt op een zichtbare plaats op de achterkant van de voordeur geplakt en geeft aan dat er een Gele Doos in de koelkastdeur aanwezig is. Op een tweede sticker staat een aantal belangrijke telefoonnummers gedrukt. Het is aan te raden om deze sticker te kleven op een plaats dicht bij de vaste plaats voor je telefoon.

De 14 Zuid-West-Vlaamse gemeenten, verenigd in welzijnsvereniging W13, beslisten samen om de Gele Doos in de eerste fase uit te delen onder de 80-plussers. De Gele Doos is voor elke inwoner gratis.

Meer info bij W13