Schadevergoeding droogte 2020

Published on woensdag 14 juli 2021
Droogte

Tussen 15 maart en 15 september 2020 vond er een ernstige droogte plaats in bepaalde gebieden van ons land. Volgens het besluit van de Vlaamse Regering wordt deze droogte officieel als ramp beschouwd. Dit betekent dat schade, die werd geleden in onder andere onze gemeente naar aanleiding van deze droogte, als aanvraag tot tegemoetkoming kan worden ingediend bij het Vlaams Rampenfonds.

Aanvraag indienen
De aanvraag kan worden ingediend via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds. Dit is de snelste manier waarbij je als schadelijder zeker bent van een tijdige aanvraag die correct en volledig is. Indien je jouw aanvraag schriftelijk wenst in te dienen, kan dit via het aanvraagformulier op de website van het Vlaams Rampenfonds. De volledige procedure met het aan te schrijven adres is eveneens op de website terug te vinden.

Digitale aanvraag

Schriftelijke aanvraag

Deadline
De uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot tegemoetkoming is 31 oktober 2021.

Contact
Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar via het nummer 02 553 50 10 of via rampenfonds@vlaanderen.be