Openbaar onderzoek digitale atlas waterlopen

Published on Woensdag 01 september 2021
01 september 202128 februari 2022
Voorbeeld van de kaart met gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke grachten

Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kun je het ontwerp van de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten inkijken en becommentariëren op www.integraalwaterbeleid.be

De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen die het juridisch statuut van de waterlopen vastleggen, worden vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten. 

De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas is afkomstig uit de oude analoge atlassen, de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door de waterloopbeheerders, ... Waterloopbeheerders hebben grote inspanningen gedaan om die informatie zo volledig en correct mogelijk op te nemen.

Maar mogelijks komt de informatie in het ontwerp van de digitale atlas niet volledig overeen met de situatie op het terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of omdat de oever ingericht werd. Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar onderzoek. 

Wanneer je vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte van een waterloop of publieke gracht in je buurt niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan horen wij dat graag. Op die manier kunnen wij samen de kwaliteit van de atlas verbeteren.

Alle informatie is te raadplegen op https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/digitale-atlas.

Opmerkingen kun je via dezelfde website indienen of aan het gemeentebestuur overmaken: dienst omgeving – omgeving@wielsbeke.be – 056 67 32 15.