Bevolking / Burgerzaken

Medewerkers

  • Ingrid De Belser (diensthoofd)
  • Veronique Verhulst
  • Bernadette Vermeulen
  • Hermine Vandesompele
  • Mia Platteau

 

Tarieven:

2020          

Identiteitskaarten normale procedure
Elektronische identiteitskaarten voor Belgen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° 22 €
Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 3° 7 €
Elektronische verblijfsdocumenten uitgereikt aan vreemde onderdanen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4° f) tot i) 22 €
Elektronische verblijfsdocumenten uitgereikt aan vreemde onderdanen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4° a) tot e) Biometrische kaarten en verblijfstitels  23 €
Tarief spoedprocedure met gecentraliseerde levering van de kaart en PIN/PUK bij de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse zaken - Brussel
Elektronische identiteitskaarten voor Belgen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° € 151
Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 3° € 132
Tarief spoedprocedure met levering van de kaart en PIN/PUK op de gemeenten (D + 1)
Elektronische identiteitskaarten voor Belgen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° € 120
Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 3° € 100
Elektronische verblijfsdocumenten uitgereikt aan vreemde onderdanen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4° f) tot i) € 120
Elektronische verblijfsdocumenten uitgereikt aan vreemde onderdanen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4° a) tot e) Biometrische kaarten en verblijfstitels € 120
Overige tarieven
Afgifte identiteitsdocument voor vreemde kinderen onder de twaalf jaar € 2
Aanvraag nieuwe PIN-PUK codes € 5
Vernieuwing of vervanging attest van immatriculatie € 10
Bijlagen conform het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, het laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 17 juli 2013 (Bijlage 3bis, 19, 19bis, 19ter, 32, 49) € 10
Tarieven reispassen
Reispas volwassenen, normale procedure € 80,00
Reispas volwassenen, spoedprocedrue € 250,00
Reispas volwassenen, superdringende procedure € 310,00
Reisdocument vluchtelingen, staatlozen en vreemdelingen, normale € 76,00
Reisdocument vluchtelingen, staatlozen en vreemdelingen, spoed € 240,00
Reisdocument vluchtelingen en staatlozen, superdringende € 300,00
Reispas minderjarige, normale procedure € 45,00
Reispas minderjarige, spoedprocedure € 215,00
Reispas minderjarige, superdringende € 275,00
Reisdocument minderjarige vluchtelingen, staatlozen en vreemdelingen, normale € 51,00
Reisdocument minderjarige vluchtelingen, staatlozen en vreemdelingen, spoed € 215,00
Reisdocument minderjarige vluchtelingen en staatlozen, superdringende € 275,00
Reispas, 64 bladzijden (dubbel), normale procedure € 260,00
Tarieven rijbewijzen
Rijbewijs nieuw model, normale procedure en duplicaat € 25,00
Voorlopig rijbewijs en duplicaat € 25,00
Internationaal rijbewijs € 20,00
Omwisseling rijbewijs € 25