Bestrijding van de bruine rat

Gras

Wat is een bruine rat?

De bruine rat (rioolrat) is een knaagdier. Hij komt van oorsprong uit Oost-Azië en is in de achttiende eeuw voor het eerst waargenomen in West-Europa. Via handelsroutes en scheepvaart is hij inmiddels over heel de wereld verspreid. De bruine rat is een cultuurvolger.

Waar komt een bruine rat voor?

De bruine rat komt voor op vochtige, niet te warme, beschutte plaatsen. Plaatsen waar er in de buurt voldoende voedsel, beschutting en water aanwezig zijn: oevers van sloten en dijken, riolen, houtopslagplaatsen, kelders, stallen, ...

Waarom bestrijden?

De bruine rat richt aanzienlijke schade aan: vreet aan landbouwgewassen, vervuilt voedselvoorraden, brengt knaagschade toe aan bv. elektriciteitskabels, brengt ziektes over, ... Als je ze opmerkt, is het aangewezen om ze zo snel mogelijk te bestrijden. De bruine rat plant zich immers het hele jaar door voort.

Organisatie bestrijding

Elke particulier/verantwoordelijke moet op eigen terrein de bruine rat bestrijden. De beste manier om ze te bestrijden is PREVENTIE: voorkomen dat er voedsel, beschutting, water aangeboden wordt. Dat is niet altijd mogelijk.

Voor kleine populaties (moeilijk in te schatten) of als signaalfunctie kan de bruine rat met mechanische middelen (klemmen, vangkooien) gevangen worden. Maar gezien de bruine rat intelligent en wantrouwig is, zijn deze middelen niet altijd even efficiënt. In zo'n geval kan de bruine rat bestreden worden met chemische bestrijdingsmiddelen, nl. rodenticiden op basis van antibloedstollingsmiddelen.

Scherm deze bestrijdingsmiddelen af voor andere dieren en kinderen en plaats ze op de duidelijke rattensporen. Volg ook altijd goed de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

Weet je niet hoe dit het best aan te pakken, informeer eens bij je gemeente of ze je op de goede weg kunnen helpen!

Hoe gaat men te werk bij de gemeente Wielsbeke?

1. Meld je aan bij het onthaal van het gemeentehuis.
2. Daar wordt je adres ingeschreven in een logboek en ontvang je  een buis met 1 blok lokaas van zeer goede kwaliteit of graantjes, daarbij krijg je de nodige informatie aangeboden.
3. De maandag erop (volgens de lijst) zal de rattenvanger je bezoeken om de situatie te bekijken en informatie te verschaffen.
4. Dit wordt herhaald na 2 à 3 weken.
5. Bij het niet terugbrengen binnen een periode van 4 weken wordt eveneens de kostprijs van een val aangerekend. Bij het terugbrengen van de val wordt gekeken of die in goede staat is, zoniet wordt de kostprijs van het aankopen van een nieuwe aangerekend.

Reglement uitlening rattenvallen (gemeenteraad 28/10/2021)

Contact: tel. 056 67 32 11