Schrijf je in voor de zitdag belastingen

Published on Maandag 15 april 2024
06 juni 2024
Gemeentehuis Wielsbeke

Hulp nodig bij het invullen van je belastingaangifte? Dan kan je hiervoor terecht op de zitdag van de FOD Financiën in het gemeentehuis.

Wanneer en waar gaat de zitdag door?

De gemeentelijke zitdag gaat door op donderdag 6 juni 2024 van 09u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00 in het gemeentehuis. Er zal één medewerker van de Federale Overheidsdienst Financiën aanwezig zijn om hulp te bieden bij het invullen van je belastingbrief.

Eén afspraak duurt 10 minuten en per tijdsslot wordt maar één aangifte ingevuld.

Maak een afspraak

De zitdag kan enkel bezocht worden door inwoners van Wielsbeke en dit na afspraak! Contacteer hiervoor op maandag 27 mei 2024 vanaf 13u00 het onthaal van het gemeentehuis telefonisch op het nummer 056 67 32 00.

Geef je voornaam, naam, rijksregisternummer, telefoonnummer en/of mailadres door aan de gemeentelijke medewerker. Na het maken van een afspraak ontvang je een bevestigingsmail met de dag en het uur dat je naar het gemeentehuis moet komen. Per aangifte worden 12 minuten voorzien. 

Meld je aan bij het onthaal, de onthaalmedewerker wijst je de weg naar het juiste lokaal.

Opgelet: de telefoonlijnen voor het maken van een afspraak gaan pas open op 27 mei 2024 vanaf 13u00, eerder kan er geen afspraak worden vastgelegd!

Documenten

Breng de nodige documenten mee voor je aangifte.
•    identiteitskaart!! (enkel via het inlezen van je identiteitskaart kan de aangifte worden ingevuld)
•    de aangifte(n)
•    de laatste aanslag (aanslagjaar 2023)
•    alle inkomstenfiches (fiches van lonen, pensioenen, brugpensioen, werkloosheid, ziektevergoedingen, ...)
•    alle bewijzen voor aftrek (pensioensparen, leningen, levensverzekeringen, kinderopvang, giften, PWA, dienstencheques, energiebesparende uitgaven, ...)

Meld je je aan met de aangifte van een andere persoon, bijvoorbeeld een familielid? Breng dan ook het ingevulde volmachtformulier mee.

Geen afspraak kunnen vastleggen... Andere hulp?

Geen nood, indien je geen afspraak hebt kunnen vastleggen voor de zitdag, kan je een afspraak maken via volgend nummer 02 57 55 666 of via www.aangifte.belgie.be. Je zal dan telefonisch gecontacteerd worden door een medewerker van de belastingdienst op de dag van uw afspraak om samen je aangifte in te vullen.