Bekendmakingen: omgevingsvergunningen

22 augustus 2019

AANKONDIGING  RAADPLEGING BEVOLKING: 17/ 09/ 2019 tot en met 15/ 11/ 2019

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan K-R8

De startnota en de procesnota liggen van 17 september 2019 tot en met 15 november 2019 ter inzage:

  • in het gemeentehuis van Kortrijk, Harelbeke, Kuurne, Zwevegem, Wevelgem, Deerlijk, Menen, Wervik, Waregem, Wielsbeke en Anzegem;
  • bij het Departement Omgeving, in het Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert Il-laan 20, 1000 Brussel.

U kunt het plan ook downloaden via www.omgevingvlaanderen.be.

Er wordt een publiek participatiemoment georganiseerd op maandag 14 oktober 2019, doorlopend van 18.30u tot 20.30u in het gemeentepunt, Blokkestraat 29 in Zwevegem, en op dinsdag 15 oktober 2019, doorlopend van 18.30u tot 20.30u, in OC Lange Munte, Beeklaan 81, Kortrijk.

Van harte welkom !

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 15 november 2019 via de website www.omgevingvlaanderen.be. Reageren kan ook per brief. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs in het gemeentehuis van Kortrijk, Harelbeke, Kuurne, Zwevegem, Wevelgem, Deerlijk, Menen, Wervik, Waregem, Wielsbeke of Anzegem, of verstuur de brief naar Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert Il-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.