Bekendmakingen: omgevingsvergunningen

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Steven Dermaut, Krokusstraat 12 te 8710 Wielsbeke heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een garage/berging.

De aanvraag heeft als adres Krokusstraat 12, kadastraal gekend afdeling 1 sectie C nr. 112Z3.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

het college van burgemeester en schepenen


Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

 • dat al goedgekeurd werd
 • dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 20 december 2018 tot en met 18 januari 2019 ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Mlieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018138622. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:

Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente:
grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Hilda Rachel Vlamynck, Zilverberg 8 te 8570 Anzegem heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het slopen van een berging.

De aanvraag heeft als adres, Pannenstraat , kadastraal gekend afdeling 1 sectie B nr. 345D.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

het college van burgemeester en schepenen


Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

 • dat al goedgekeurd werd
 • dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 16 december 2018 tot en met 14 januari 2019 ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Mlieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018136849. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:

Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente:
grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Levi Strynckx - Stefanie Christiaens, Sparrestraat 9 te 8710 Wielsbeke heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning.

De aanvraag heeft als adres 1e Linie-Regimentstraat 10, kadastraal gekend afdeling 2 sectie B nr. 60C3.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

het college van burgemeester en schepenen


Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

 • dat al goedgekeurd werd
 • dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 21 december 2018 tot en met 19 januari 2019 ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Mlieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018146790. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:

Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente:
grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK TEN GEVOLGE VAN DE TOEPASSING VAN EEN ADMINISTRATIEVE LUS IN HET KADER VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG

Carla Heyerick, Moerdijkstraat 20 te 8710 Wielsbeke en Stijn De Neve, Moerdijkstraat 20 te 8710 Wielsbeke hebben een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het dossier aangemaakt via het digitaal loket, voor het regulariseren van woning, garage, veldschuur, verhardingen en buitenpiste.

De aanvraag heeft als adres Moerdijkstraat 20, kadastraal gekend afdeling 3 sectie A nr. 105F.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

het college van burgemeester en schepenen

Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

 • dat al goedgekeurd werd
 • dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 30 december 2018 tot en met 28 januari 2019 ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Milieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018112482. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Over de aanvraag werd reeds een openbaar onderzoek gehouden. Een nieuw openbaar onderzoek wordt nu gehouden:

omwille van de toepassing van de administratieve lus.

Voor meer info kan u terecht bij:

Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente:
grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

LAFAUT PROJECTS BVBA, Markt 15 te 8700 Tielt heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van 38 appartementen en ondergrondse parking met voorafgaande sloop.

De aanvraag heeft als adres Rijksweg 295, 299 en 307, kadastraal gekend afdeling 1 sectie C nrs. 53A5, 53B5, 53C5, 53D5, 53F4 en 53Z4.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

het college van burgemeester en schepenen


Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

 • dat al goedgekeurd werd
 • dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 28 december 2018 tot en met 26 januari 2019 ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Milieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018138978. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:

Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente:
grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Dirk De Pestel namens Plastibert & Cie NV heeft een aanvraag ingediend voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Kort omschreven gaat het over actualisatie machinepark en opgeslagen stoffen.

De aanvraag heeft als adres Molenstraat 207, kadastraal gekend (afd. 1) sectie B 446 P.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

de deputatie


Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd.

De aanvraag ligt van 10 januari 2019  tot en met  8 februari 2019   ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken (Rijksweg 314 te 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018052807. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

UNILIN BVBA, Ooigemstraat 3 te 8710 Wielsbeke heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen
 • de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een handelsgoederen-magazijn met aanleg van verharding i.f.v.loskaaien en circulatie op de site, na sloping van diverse bestaand gebouw, verharding en rooien van bomen.

De aanvraag heeft als adres Ooigemstraat 3, 5 en 7, kadastraal gekend afdeling 1 sectie C nrs. 296D3, 296B3, 307C, 307/2 F, 310F en 315N.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

de deputatie

Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

 • dat al goedgekeurd werd
 • dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 19 januari 2019 tot en met 17 februari 2019 ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Milieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018107300. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:

Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente:
grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

UNILIN BVBA, Ooigemstraat 3 te 8710 Wielsbeke heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen
 • de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een handelsgoederen-magazijn met aanleg van verharding i.f.v.loskaaien en circulatie op de site, na sloping van diverse bestaand gebouw, verharding en rooien van bomen.

De aanvraag heeft als adres Ooigemstraat 3, 5 en 7, kadastraal gekend afdeling 1 sectie C nrs. 296D3, 296B3, 307C, 307/2 F, 310F en 315N.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

de deputatie

Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

 • dat al goedgekeurd werd
 • dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 19 januari 2019 tot en met 17 februari 2019 ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Mlieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018107300. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:

Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente:
grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

GROEP HUYZENTRUYT NV, Wagenaarstraat 33 te 8791 Waregem heeft een aanvraag ingediend voor:

 • Aanvraag voor een nieuwe verkaveling

Kort omschreven gaat het over het verkavelen van grond.

De aanvraag heeft als adres Molenstraat , kadastraal gekend afdeling 1 sectie A nrs. 236, 237A, 253A, 254B, 256A, 257C, 259L, 261L en 267S.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

het college van burgemeester en schepenen

Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

 • dat al goedgekeurd werd
 • dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 17 januari 2019 tot en met 15 februari 2019 ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Milieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018141167. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:

Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente:
grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16