Bekendmakingen: omgevingsvergunningen

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

UNILIN BVBA, Ooigemstraat 3 te 8710 Wielsbeke heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen
 • de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een handelsgoederen-magazijn met aanleg van verharding i.f.v.loskaaien en circulatie op de site, na sloping van diverse bestaand gebouw, verharding en rooien van bomen.

De aanvraag heeft als adres Ooigemstraat 3, 5 en 7, kadastraal gekend afdeling 1 sectie C nrs. 296D3, 296B3, 307C, 307/2 F, 310F en 315N.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

de deputatie

Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

 • dat al goedgekeurd werd
 • dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 19 januari 2019 tot en met 17 februari 2019 ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Milieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018107300. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:

Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente:
grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

UNILIN BVBA, Ooigemstraat 3 te 8710 Wielsbeke heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen
 • de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een handelsgoederen-magazijn met aanleg van verharding i.f.v.loskaaien en circulatie op de site, na sloping van diverse bestaand gebouw, verharding en rooien van bomen.

De aanvraag heeft als adres Ooigemstraat 3, 5 en 7, kadastraal gekend afdeling 1 sectie C nrs. 296D3, 296B3, 307C, 307/2 F, 310F en 315N.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

de deputatie

Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

 • dat al goedgekeurd werd
 • dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 19 januari 2019 tot en met 17 februari 2019 ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Mlieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018107300. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:

Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente:
grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

GROEP HUYZENTRUYT NV, Wagenaarstraat 33 te 8791 Waregem heeft een aanvraag ingediend voor:

 • Aanvraag voor een nieuwe verkaveling

Kort omschreven gaat het over het verkavelen van grond.

De aanvraag heeft als adres Molenstraat , kadastraal gekend afdeling 1 sectie A nrs. 236, 237A, 253A, 254B, 256A, 257C, 259L, 261L en 267S.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

het college van burgemeester en schepenen

Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

 • dat al goedgekeurd werd
 • dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 17 januari 2019 tot en met 15 februari 2019 ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Milieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018141167. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:

Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente:
grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Pieter Vandewiele namens BOUWONDERNEMING ERIBO NV heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over bouwen van 2 koppelwoningen.

De aanvraag heeft als adres Roggestraat 14 en 16, kadastraal gekend (afd. 1) sectie C 111 M3 en (afd. 1) sectie C 111 L3.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

het college van burgemeester en schepenen


Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd.

De aanvraag ligt van 26 januari 2019  tot en met  24 februari 2019   ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken (Rijksweg 314 te 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018155891. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

destin en charlotte cannaert - hemberg heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over uitbreiden van een rijwoning.

De aanvraag heeft als adres Rijksweg 128, kadastraal gekend (afd. 3) sectie B 300 C2.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

het college van burgemeester en schepenen


Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd.

De aanvraag ligt van 28 januari 2019  tot en met  26 februari 2019   ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken (Rijksweg 314 te 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018154972. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Joselito Vuylsteke namens HECTAAR NV heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over bouwen van 6 eengezinswoningen.

De aanvraag heeft als adres, Hulstersestraat, kadastraal gekend (afd. 2) sectie A 490 H.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

het college van burgemeester en schepenen


Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd.

De aanvraag ligt van 28 januari 2019  tot en met  26 februari 2019   ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken (Rijksweg 314 te 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018156175. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Pieter Delbaere namens Crop's Cold Store NV en Pieter Delbaere namens Crop's Vegetables NV heeft een aanvraag ingediend voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Kort omschreven gaat het over nieuwe waterzuivering.

De aanvraag heeft als adres Oostrozebeeksestraat 148, kadastraal gekend (afd. 2) sectie A 11 Y, (afd. 2) sectie A 11 X, (afd. 2) sectie A 11 Z, (afd. 2) sectie A 11 N, (afd. 2) sectie A 11 G, (afd. 2) sectie A 11 R, (afd. 2) sectie A 15 B2, (afd. 2) sectie A 47 F, (afd. 2) sectie A 48 M, (afd. 2) sectie A 48 L, (afd. 2) sectie A 57 T en (afd. 2) sectie A 57 W.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

de deputatie


Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd.

De aanvraag ligt van 27 januari 2019  tot en met  25 februari 2019   ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken (Rijksweg 314 te 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018140737. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Francis Goudsmedt en mevrouw Veerle Janssens heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over bouwen van een eengezinswoning.

De aanvraag heeft als adres Molenstraat 93, kadastraal gekend (afd. 1) sectie C 166 R en (afd. 1) sectie C 166 S.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

het college van burgemeester en schepenen


Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd.

De aanvraag ligt van 7 februari 2019  tot en met  8 maart 2019   ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken (Rijksweg 314 te 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018151565. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Benny Geldhof​ namens GROEP HUYZENTRUYT NV heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over bouwen van een meergezinswoning.

De aanvraag heeft als adres Molenstraat 58, kadastraal gekend (afd. 1) sectie A 267 S.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

het college van burgemeester en schepenen


Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd.

De aanvraag ligt van 2 februari 2019  tot en met  3 maart 2019   ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken (Rijksweg 314 te 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018151113. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Ivan Boone heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over oprichten van bedrijfsgebouw en koppelwoningen.

De aanvraag heeft als adres Heirweg 133, kadastraal gekend (afd. 3) sectie A 262 G.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

het college van burgemeester en schepenen


Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd.

De aanvraag ligt van 10 februari 2019  tot en met  11 maart 2019   ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken (Rijksweg 314 te 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018130075. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Jeroen Daese namens RIVER TERMINAL WIELSBEKE NV heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen

De aanvraag heeft als adres Ooigemstraat 9A, kadastraal gekend (afd. 1) sectie B 460/3 D, (afd. 1) sectie B 460/3 E en (afd. 1) sectie B 501/4 A.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

het college van burgemeester en schepenen


Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd.

De aanvraag ligt van 10 februari 2019  tot en met  11 maart 2019   ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken (Rijksweg 314 te 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018155181. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16