Bekendmakingen: gemeente-OCMW-BCSD

Bijzonder Comité Sociale Dienst

Zetelverdeling

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

TELMESSIA – Zwaantjesstraat 14 te 8710 WIELSBEKE,  heeft een aanvraag ingediend voor:

 • het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over het VERKAVELEN VAN GROND.

De aanvraag heeft als adres Oostrozebeeksestraat  78 Guido Gezellestraat  74 , kadastraal gekend 2e afdeling, sectie A, nummer 0102 B 2e afdeling, sectie A, nummer 0109 F 2e afdeling, sectie A, nummer 0109 M 2e afdeling, sectie A, nummer 0103 G 2e afdeling, sectie A, nummer 0104 E 2e afdeling, sectie A, nummer 0109 E 2e afdeling, sectie A, nummer 0110 M 2e afdeling, sectie A, nummer 0109 K 2e afdeling, sectie A, nummer 0109 H 2e afdeling, sectie A, nummer 0103 H .

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

 • het college van burgemeester en schepenen


Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

 • dat al goedgekeurd werd
 • dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 30/10/2018  tot en met 28/11/2018  ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Mlieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018111887. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

DENEVE Stijn – HEYERCK Carla, Moerdijkstraat 20 te 8710 Wielsbeke heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over Regularisatie woning, garage, veldschuur, verhardingen en buitenpiste.

De aanvraag heeft als adres Moerdijkstraat 20 , kadastraal gekend 3e afdeling, sectie A, nummer 0105 F 3e afdeling, sectie A, nummer 0105 D 3e afdeling, sectie A, nummer 0105 E .

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

 • het college van burgemeester en schepenen


Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd.

De aanvraag ligt van 02/11/2018  tot en met 01/12/2018  ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Mlieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018112482. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

VANHOLLEBEKE Jens,  Rijksweg 488 te 8710  Wielsbeke, heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het Bouwen van een tuinhuis.

De aanvraag heeft als adres , kadastraal gekend 1e afdeling, sectie A, nummer 0658 X 1e afdeling, sectie A, nummer 0658 T .

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

 • het college van burgemeester en schepenen


Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd.

De aanvraag ligt van 02/11/2018  tot en met 01/12/2018  ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Mlieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018122669. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

GROEP HUYZENTRUYT- Wagenaarstraat 33 te 8791 Waregem,  heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het Slopen van de bestaande bebouwing en bouwen van een meergezinswoning en carports.

De aanvraag heeft als adres Molenstraat 58 Molenstraat 64 Molenstraat 62 Molenstraat 60, kadastraal gekend 1e afdeling, sectie A, nummer 0267 H 1e afdeling, sectie A, nummer 0267 T 1e afdeling, sectie A, nummer 0267 K 1e afdeling, sectie A, nummer 0267 S 1e afdeling, sectie A, nummer 0267 R .

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

 • het college van burgemeester en schepenen


Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd.

De aanvraag ligt van 02/11/2018  tot en met 01/12/2018  ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Mlieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018115653. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

SMEKENS NV met als adres, Boerderijstraat 16 te 8720 Wakken,  heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het BOUWEN VAN EEN MEERGEZINSWONING NA SLOPEN BESTAANDE BEBOUWING.

De aanvraag heeft als adres Rijksweg 73 , kadastraal gekend 3e afdeling, sectie B, nummer 0406 K .

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

 • het college van burgemeester en schepenen


Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

 • dat al goedgekeurd werd
 • dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 07/11/2018  tot en met 06/12/2018  ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Mlieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018111384. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Harinck Patrick – Meulebrouck Dorothe,  heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het BOUWEN VAN EEN WONING.

De aanvraag heeft als adres Oostrozebeeksestraat 54 , kadastraal gekend 2e afdeling, sectie A, nummer 0168 R .

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

 • het college van burgemeester en schepenen


Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

 • dat al goedgekeurd werd
 • dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 09/11/2018  tot en met 08/12/2018  ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Milieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018118128. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

DE MAREZ Ruben – BIEKE Anne, Rijksweg 433 te 8710 Wielsbeke, heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een eengezinswoning.

De aanvraag heeft als adres Koen Lisardestraat 18 , kadastraal gekend 3e afdeling, sectie B, nummer 0650 P 3e afdeling, sectie B, nummer 0650 N 3e afdeling, sectie B, nummer 0650 M 3e afdeling,

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

 • het college van burgemeester en schepenen


Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

 • dat al goedgekeurd werd
 • dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 19/11/2018  tot en met 18/12/2018  ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Milieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018116954. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Lapierre Marc, heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het BOUWEN LOODS EN AANLEGGEN KIEZELVERHARDING

De aanvraag heeft als adres

Keihoek 18, 8710 Wielsbeke; Keihoek 18, 8710 Wielsbeke; 

met als kadastrale omschrijving

Afdeling WIELSBEKE 2 AFD (OOIGEM), sectie A, 0572 A ; Afdeling WIELSBEKE 2 AFD (OOIGEM), sectie A, 0573 A ; Afdeling WIELSBEKE 2 AFD (OOIGEM), sectie A, 0581 A ; Afdeling WIELSBEKE 2 AFD (OOIGEM), sectie A, 0574 C ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 6 november 2018 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst de gemeentelijke dienst Grondgebiedzaken – Milieu op volgend adres:

Dienst Grondgebiedzaken – Milieu
Rijksweg 314
8710 Wielsbeke

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:

 • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be),
 • per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen

Koning Leopold III –laan 41

8200 Brugge

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.

Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

 • de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
 • het college van burgemeester en schepenen (Rijksweg 314 te 8710 Wielsbeke)

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;

2. de volgende referentie: ( eventueel OMV_nummer);

3. de redenen waarom u beroep aantekent;

4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.

 5. of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer BE21 0910 1313 1203 van de provincie met als referentie “beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

SOENS Peter – VANDEMAELE – Leopold III Laan 48 te 8710 Wielsbeke,  heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het PLAATSEN VAN EEN TUINHUIS MET OVERKAPPING.

De aanvraag heeft als adres Leopold III laan 48 , kadastraal gekend 2e afdeling, sectie B, nummer 0129 H  3 .

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

 • het college van burgemeester en schepenen


Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

 • dat al goedgekeurd werd
 • dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 26/11/2018  tot en met 25/12/2018  ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Milieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018135749. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

VANDESOMPELE Ronny – Vaarststraat 31 te 8710 Wielsbeke,  heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het Verbouwen woning + bijgebouw.

De aanvraag heeft als adres Vaartstraat 31 , kadastraal gekend 1e afdeling, sectie B, nummer 0249.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

 • het college van burgemeester en schepenen


Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

 • dat al goedgekeurd werd
 • dat nog goedgekeurd moet worden.

 De aanvraag ligt van 30/11/2018  tot en met 29/12/2018  ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Milieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018131335. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Dhr DEBIE Marc, Abeelestraat 26 bus b te 8710 Wielsbeke,  heeft een aanvraag ingediend voor:

 • het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over het WIJZIGEN VERKAVELING (lot 3 in 2 kavels).

De aanvraag heeft als adres Loverstraat 144 , kadastraal gekend 3e afdeling, sectie B, nummer 0458 R 3e afdeling, sectie B, nummer 0458 N 3e afdeling, sectie B, nummer 0458 P .

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

 • het college van burgemeester en schepenen

Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

 • dat al goedgekeurd werd
 • dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 30/11/2018  tot en met 29/12/2018  ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Milieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018128406. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Dhr DEBIE Marc, Abeelestraat 26 bus b te 8710 Wielsbeke,  heeft een aanvraag ingediend voor:

 • het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over het WIJZIGEN VERKAVELING (lot 3 in 2 kavels).

De aanvraag heeft als adres Loverstraat 144 , kadastraal gekend 3e afdeling, sectie B, nummer 0458 R 3e afdeling, sectie B, nummer 0458 N 3e afdeling, sectie B, nummer 0458 P .

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

 • het college van burgemeester en schepenen


Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

 • dat al goedgekeurd werd
 • dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 30/11/2018  tot en met 29/12/2018  ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Milieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018128406. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16