Aangifte via E-loket

Aangifte via E-loket politie in zone MIDOW

Er bestaat ook de mogelijkheid in de politiezone MIDOW om voor een beperkt aantal misdrijven een elektronische aangifte te doen. Het gaat om fietsdiefstal, winkeldiefstal, vandalisme, beschadiging en graffiti.

Voorwaarde is wel dat het misdrijf in België plaatsvond, dat er geen geweld werd gebruikt, de daders onbekend zijn, er niemand gewond werd en er geen bedreigingen werden geuit.

U zoekt de website van onze politiezone op waar u op de homepage onder de rubriek “actueel“ een link vindt naar www.epol.be/eloket/

U kan de aangifte doen aan de hand van uw elektronische identiteitskaart of een “token“ ( zoals bij tax on web ).

Voor beide mogelijkheden volstaat het de gegeven onderrichtingen op te volgen.

Eens uw aangifte is ingevuld wordt ze elektronisch overgemaakt aan onze  politiezone waar dan proces-verbaal wordt opgesteld.

Het spreekt voor zich dat bij resultaat van het onderzoek een hercontactname met u zal gebeuren.
Met uw vragen kunt u steeds terecht op de e-mailadressen vermeld op de website van Midow.